Obvestilo lastnikom in lastnicam kmetijskih in gozdnih emljišč na območju lovišča LD Podbrdo

Zadeva: PRIJAVA IN UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE ZA  ŠKODO DIVJADI NA  KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČIH

V skladu z prvim odstavkom 56 .člena Zakona o divjadi in lovstvu (ur. list RS št. 16/2004 s spremembami)  obveščamo vse lastnike in lastnice kmetijskih in gozdnih površin na območju lovišča LD Podbrdo, da je potrebno vse morebitne odškodninske zahtevke , nastale od divjadi na območju lovišča LD Podbrdo , nasloviti na upravljavca lovišča LD Podbrdo .

Škodo , ki jo povzroči divjad , na kmetijskih in gozdnih kulturah , je potrebno v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, v treh dneh od dneva, ko je lastnik ali lastnica škodo opazil/opazila  , pisno prijaviti upravljavcu lovišča na naslov

LD  PODBRDO
PODBRDO 39
5243 PODBRDO

Prijava mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  • priimek in ime oškodovanca
  • naslov oškodovanca
  • številka parcel kjer je bila ugotovljena škoda
  • vrsta divjadi ,katera je povzročila škodo ter vrsto škode
  • telefonsko številko kontaktne osebe

Ostale zahtevane podatke( MID , številka transakcijskega računa lastnika zemljišča ,davčna številka) bomo potrebovali ob sestavi Cenilnega zapisnika po ogledu škode z strani Komisije za oceno škode LD Podbrdo.

Škodo prijavite na obrazcu: PRIJAVA ŠKODE OD DIVJADI

Za vse dodatne informacije kličite 031 680 997

V vednost:

-  vsem KS na območju lovišča LD Podbrdo
-  arhiv LD Podbrdo

Starešina LD Podbrdo
MAVRAR BORIS