Organi LD Podbrdo

OBČNI ZBOR

vsi člani LD Podbrdo

UO LD PODBRDO

Starešina:     Mavrar Boris     gsm: 041 657 135
Gospodar:      Smrekar Srečko   gsm: 031 680 997
Tajnik:        Mavrar   Nejc    gsm: 051 605 467
Blagajnik:     Mavrar  Luka     gsm: 

Sektorski zastopniki :

Kneža-Grahovo: Ambrožič Andraž  –  namestnik Cvek Tomaž
Rut:           Prezelj Ivan     –  namestnik 
Hudajužna:     Burgar Bojan     –  namestnik 
Stržišče:      Dobravec David   –  namestnik 
Podbrdo:       Mencinger Tomaž  –  namestnik 
Bača:          Štenkler Matej   –  namestnik 

 


NADZORNI ODBOR (predstavnik - član UO)

Predsednik  - Mavri Marko
Člana       -  Živec Gabriel, Mavri Miran


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik  - Fratnik Denis
Člani       - Maver Valentin, Maver Niko, Dakskobler Brane, Pleško Janez, Bizalj Klemen


REFERENTI IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI


Kinološki referent:

Dobravec David  - gsm: 031 369 049

Referent za lovni turizem:

Štendler Martin  -  gsm: 041 313 659

Referent za strelstvo: Čufer Miha

 


SKRBNIKI  OBJETOV  LD PODBRDO


Oskrbnik koče Sanek:

Bizalj Klemen

Oskrbnik Koče Baško sedlo:

Hafner Franc

Oskrbnik koče Temljinska planina:

Burgar Bojan

Oskrbnik Lovskega doma:

Podbrdo – Štenkler Ignac
Rut     - Prezelj Ivan


Hladilničaji:

Podbrdo - Štendler Martin 
Rut         - Kos Igor ; prevzemnik divjadi Prezelj Ivan 


KOMISIJE LD TER NJIHOVI PREDSTAVNIKI


Komisija za oceno škode :

Predsednik  - Dakskobler Jože  gsm: 041 371 240 , 
član        - Zver Stane

Komisija za ocenjevanje trofej :

Predsednik  - Štenkler Ignac
Člani       -  Štenkler Matej, Ambrožič Andraž, Mavrar Nejc, Drole Mirko;Smrekar Srečko

Komisija za strelstvo : Čufer Miha 

 


DRUGO


Praporščak: - Beguš Srečo
Namestnik:  - 

Urednik spletne strani - Smrekar Srečko

Lovski čuvaji za leto 2022 - 2027 :

Burgar Bojan, Pleško Janez,  Čufer Miha, Ambrožič Andraž, Mavrar Nejc, Štenkler Matej