Predstavitev

 AD 6601 4

 

Ime lovišča oziroma organizacije: LD PODBRDO
Zastopnik društva: MAVRAR BORIS
Davčna številka: 43182666
Transakcijski račun: 191555015664920
Tel. številka društva - odzivnik: 031 853 563
Gsm: 031 680 997
Število članov: 64       
Šifra lovišča: 1113
Sedež organizacije: PODBRDO 39, 5243 PODBRDO
Elektronski naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Status organizacije: DRUŠTVO, ZVEZA DRUŠTEV
Zveza lovskih družin (Lovska zveza): GORNJE POSOČJE (LZGP)
Lovsko upravljavsko območje: TRIGLAVSKO
Šifra LUO: 11
Upravne enote: TOLMIN
Pristojna upravna enota: TOLMIN
Občine: TOLMIN, BOH. BISTRICA, CERKNO

Katastrske občine: Kneža, Rut, Stržišče, Podbrdo, Obloke, Grahovo, Nemški Rovt(del), Gorje(del)

Odločba s katero je bila lovska organizacija ustanovljena in ji dano lovišče v upravljanje:

Lovišče je ustanovil Okrajni ljudski odbor Tolmin z odločbo

št. 2817/17 JP/JS-54 z dne 09. 11. 1954. SOB Tolmin pa je LD Podbrdo izročila to lovišče v gospodarjenje s pogodbo št. 323-19/67-2/3-IK se z dnem 14.01.1967.

Utemeljitev za ustanovitev lovišča

Lovišče Podbrdo je prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna površina, ki ni manjša od 2000 ha lovne površine. Glede na naravne in druge pogoje omogoča smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo. Lovišče ima možnost zagotavljanja sredstev za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč in ima možnost učinkovitega spremljanja in nadzora upravljanja z divjadjo. Lovišče ima svojo zgodovino in je v prostoru ustaljeno. Lovišče se uvršča med visokogorska lovišča.

Odločba o podelitvi koncesnine:

LOVIŠČE LOVSKE DRUŽINE PODBRDO

Lovišče Lovske Družine Podbrdo zajema svet od razvodja gorskih hrbtov zgornjega dela Baške grape. Čudovit je ta svet.

Baška grapa. Ozka in tesna, vklenjena med dvema gorskima hrbtoma, si ni prislužila niti imena dolina. Na njenem dnu je komaj prostora za ozko cesto, reko Bačo in železnico; ponekod se dolina tako zoži, da se vse tri združijo v eno. Nad njimi se dvigajo vrhovi: na desni strani Črna prst, o kateri je pisal Kugy, da je najimenitnejša, saj ima v sebi zlasti pozimi nekaj visokogorskega ; Porezen na levi. Z obeh strani pa po strminah padajo potoki skoraj naravnost po pobočjih v Bačo. In navzgor se vzpenjajo poti. Boleče, strme kipijo kvišku.

To je Baška grapa. Gore, ki jo objemajo, so prava cvetana, kjer kakor v slikovitem, pestrem vrtu rastejo tu združene najlepše in najredkejše cvetke planinske flore.

Več kot  ¾  vse površine lovišča , ki ga upravlja LD Podbrdo, pokrivajo gozdovi ali visokogorski svet ostenj in robov. Zato je ta svet kot nalašč za visoko divjad. Posebno ugodne razmere za življenje te divjadi so nastale z opuščanjem kmetijskih zemljišč, predvsem strmih senožeti in z opuščanjem pašništva. Po temnih gozdovih še poje veliki  petelin, pod skalnimi previsi pa še vedno gruli in piha ruševec. Tod se je za stalno že naselila jelenjad in tudi medved je razširil svoj lovski okoliš na ta območja. Tudi za gozdnega jereba so tod dobre razmere za obstoj, le kotorna, nekdaj tako številna, je sedaj bolj redka. Najštevilčnejša in gospodarsko najpomembnejša divjad pa so gamsi in srnjad. Predvsem jelenjad in divji prašiči pa nam trenutno povzročajo največ skrbi. Za divjega zajca razmere v lovišču niso najugodnejše, vendar njegova številčnost v zadnjih letih opazno narašča. V višjih legah nad gozdno mejo, pa tudi ni redek planinski zajec. Tod se zadržujejo tudi snežne jerebice in skoraj ne mine dan lova v gorah, da ne bi mogli opazovati ponosnega leta planinskega orla. V temnih grapah, ki brazdajo pobočja,  pa se ponoči lahko sliši hukanje velike uharice, ki je drugod  izjemno redka.